Energetikai szakreferens szoftver már több, mint 800+ cég esetében!

Energiahatékonysági TAO adókedvezmény

Minden Magyarországon társasági adót fizető gazdasági társaság élhet azzal a lehetőséggel, hogy fizetendő TAO-jának egy részét felajánlja vagy adókedvezményként igénybe veszi.

Opciók: Látvány-csapatsport támogatás, filmtámogatás és energiahatékonysági célú beruházás és felújítás

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról jogszabály (továbbiakban TAO törvény), kimondja, hogy minden olyan szervezetnek (pl. gazdasági szervezet, szövetkezet, állami vállalat, alapítvány, egyesület, felsőoktatási intézmény, vízitársulat, stb.), amely jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vállalkozási tevékenységet végez, TAO kötelezettsége van.

Energetikai beruházás – TAO támogatás:

 • támogatás összege a közvetlen energiahatékonyság javító célokat szolgáló tárgyi eszköz vagy immateriális jószág bekerülési értékére értendő. Beruházás és felújítás egyaránt támogatott.
 • Maximum 15 millió euró (5.4 Mrd Ft) számolható el.
 • A támogatás mértéke a bekerülési érték 30%-65% lehet, attól függően hogy:
 • a kedvezményezett nagy-, közép, illetve kisvállalat és
 • melyik régióban van.
 • A földrajzi elhelyezkedés szempontjából nem a vállalat székhelye, hanem az a telephely mérvadó, ahol a beruházás vagy felújítás történik.
 • Az adókedvezmény adóvisszatartás formájában érvényesíthető, a fejlesztési adókedvezménnyel csökkentett adó 70 százalékáig.

TAO kedvezmények:

Kedvezmény mértéke: területi besorolás + KKV besorolás

KKV: kisvállalkozás +20%pont, középvállalkozás: +10%pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elszámolási költségek

A kizárólag a magasabb energiahatékonysági szint elérését elősegítő tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értéke, feltéve, hogy a beruházás értéken belül ezek az eszközök kizárólag energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásként meghatározhatók,

vagy

Energiahatékonysági célokat közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értékének azon része, ami többletköltségként jelenik meg a kevésbé energia-hatékony beruházáshoz viszonyítva, amit az adókedvezmény, illetve más állami támogatás igénybe vétele hiányában az érintett adózó megvalósított volna.

Megújulókra vonatkozó elszámolhatóság:

Nem elszámolható költség a villamos energiáról szóló törvény szerinti megújuló energiaforrásból villamos energia termelésére alkalmas bármely energiatermelő berendezés beruházási költsége (pl.: napelemes áramtermelés).

Elszámolható költség kizárólag a megújuló energiaforrásból a saját fűtési, hűtési és ipari hőtermelési célra energiát előállító, villamos energia-termelésre nem képes, saját tevékenységet szolgáló berendezés bekerülési értéke lehet (pl. az elektromos – szondás, talajvizes, levegős – hőszivattyú; gázmotoros hőszivattyú; napkollektor; saját hulladékból származó biogázt és biomasszát hasznosító berendezés).

Példák TAO kedvezménnyel támogatható energetikai célú beruházásokra

 • Világításkorszerűsítés
 • Elektromos járművek beszerzése
 • Folyadékhűtő csere
 • Nyílászárócsere
 • Gőzrendszerek felújítása
 • Kemencék, kohók korszerűsítése
 • Épületszigetelés
 • Állandó fordulatszámú motorok, frekvenciaváltósra cserélése
 • Sűrített levegős hálózat elosztórendszerének korszerűsítése
 • Szerverpark csere
 • Hőtermelő berendezések felújítás
 • Hőtermelő és elosztó rendszerek szigetelése
 • Szerelvények hőszigetelése
 • Frekvenciaváltó beépítése
 • Energiamonitoring rendszer kiépítése
 • Hulladékhő hasznosítása-hőcserélő beépítés
 • Napkollektor
 • Szondás, talajvizes, levegős hőszivattyú beépítése
 • Termosztatikus szelep beépítése